Home
RISC OS
USB
ConfiX
Serial
Tracer
AltKeys
Contact
Links
Crypto
Enigma-E
MediX
Logo (click for homepage)
Een nieuw moederbord voor de Risc PC
Door Millipede wordt op dit moment gewerkt aan een high-end moederbord voor de Risc PC waarbij vooral gedacht wordt aan de professionele videogebruiker. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit moederbord in een eerste versie snel op de markt te brengen, maar door het verschijnen van diverse alternatieven op de RISC OS markt werd dit minder noodzakelijk. Hierdoor is extra tijd beschikbaar gekomen voor de ontwikkeling van Imago die gebruikt wordt voor het uitbreiden van het aantal mogelijkheden.

De lijst met specificaties van Imago is lang en indrukwekkend. Kijk voor een compleet overzicht van de huidige stand van zaken op de website van Millipede.

Op dit moment is nog niet bekend wat de prijs van Imago zal zijn en ook niet in welke vorm het product op de markt zal verschijnen. Aangezien de afmetingen van het Imago moederbord hetzelfde zijn als van het moederbord als de huidige Risc PC, bestaat technisch gezien de mogelijkheid om bestaande Risc PC's van een nieuw moederbord te voorzien. Zodra er meer gegevens bekend worden, zullen wij u op deze pagina op de hoogte houden.
 
Any links shown in red are currently unavailable. X-Ample Technology BV.
Last changed: Monday, 11 February 2002 - 13:44 CET.
Click for homepage