Home
RISC OS
USB
ConfiX
Serial
Tracer
AltKeys
Contact
Links
Crypto
Enigma-E
MediX
Logo (click for homepage)
Netwerkaarten
Diverse netwerkkaarten zijn beschikbaar voor gebruik op RISC OS computers. Welke kaart u het best kunt gebruiken is vooral afhankelijk van de gebruikte computer, het soort netwerk en de gewenste snelheid. Moderne netwerken zijn vrijwel altijd gebaseerd op Ethernet en kunnen gebruik maken van verschillende soorten bekabeling. Daarnaast is er de keuze voor verschillende protocollen die zorgen voor het transport van de gegevens.
 
Contents of this page

Netwerken
Op een RISC OS computer kennen we verschillende soorten netwerken, waarvan Ethernet het meest gangbaar is:
 
 • Econet
  Dit is een vrij 'oud' systeem dat door Acorn voor het eerst werd toegepast op de 8-bit computers Atom, BBC en Electron. Het was een netwerk dat vooral gebruikt werd in Engelse scholen en het maakte gebruik van een zgn. 4-draads verbinding en 5-polige DIN-pluggen. Technisch gezien lijkt dit type netwerk op het oude AppleTalk netwerk. Latere computers zoals de Archimedes en de Risc PC maakten ook gebruik van Econet, maar inmiddels is dit grotendeels verdrongen door het veel snellere Ethernet.
 • Ethernet
  Ethernet is een zeer populair netwerk dat gebruikt wordt voor het verbinden van vrijwel alle modere computers en PC's. De meeste computers zijn tegenwoordig standaard voorzien van een netwerkaansluiting of kunnen d.m.v. een uitbreidingskaart hiervoor geschikt worden gemaakt. Voor het verbinden van computers met een netwerk zijn diverse soorten bekabeling gebruikt, waarvan UTP op dit moment het meest gangbaar is (zie verderop voor meer uitleg). Daarnaast kan het datatransport plaatsvinden op verschillende snelheden (zie ook verderop voor meer uitleg).
 • ATM
  ATM is een zeer modern netwerk dat gebruik maakt van intellegente switches en een vast bandbreedte. ATM is zeer geschikt voor de distributie van signalen met een hoge bandbreedte, zoals live videobeelden. Ofschoon ATM in toenemende mate wordt gebruikt in grote netwerken (zoals interactieve televisie) is het niet gangbaar in huis of bedrijf.

Ethernet bekabeling
Wanneer we gebruik willen maken van een Ethernet netwerk, is het tevens van belang vast te stellen van welk type bekabeling gebruik wordt gemaakt. Het is vooral belangrijk dat de door de computer gebruikte interface (de netwerkkaart) gebruik maakt van hetzelfde type bekabeling als het netwerk zelf. In oudere netwerken werd vaak gebruik gemaakt van een verbinding met coax-kabels, maar tegenwoordig wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van UTP bekabeling.
 
 • Coax
  Oudere netwerken maken vaak gebruik van coax bekabeling en BNC pluggen. De gebruikte coax kabel is meestal van het type RG58-U en heeft een karakteristieke impedantie van 50 ohm. De kabel wordt van de ene computer naar de andere 'doorgelust' door gebruik te maken van T-pluggen. Aan beide uiteinden moet het netwerk worden afgeloten d.m.v. een 50 ohm aflsuitplug. Een nadeel van dit systeem is de grote storingsgevoelligheid en de geringe effectieve datasnelheid. Coax systemen worden ook aangeduid met 10Base2. Met 10 wordt de snelheid bedoeld (10 Mbit/s) en de 2 betekent dat het een 2-draads verbinding is.
 • UTP
  De meeste moderne systemen maken gebruik van UTP bekabeling (Unshielded Twisted Pair) of STP (Shielded Twisted Pair) wat veel minder gevoellig is voor storingen en bovendien geschikt is voor hogere snelheden. In de praktijk wordt ook wel gesproken over CAT-5 bekabeling. Computers worden niet doorgelust zoals bij coax maar worden allemaal aangesloten op een HUB of een Switch. We spreken in dat verband ook wel over een stervormig netwerk. Dergelijke netwerken worden vaak ook aangeduid met 10BaseT of 100baseT. Het getal 10 of 100 wordt gebruikt om de snelheid aan te geven (10 of 100 Mbit/s) en de T geeft aan dat het een Twisted Pair bekabeling betreft.
 • Thick-wire Ethernet
  Dit type bekabeling wordt soms gebruit om netwerken onderling met elkaar te verbinden. Omdat we dit type bekabeling niet snel aan zullen treffen in de huiskamer of in kleinere bedrijven wordt het hier niet verder behandeld.
 • Glasvezel
  Voor de onderlinge verbinding van netwerken en delen van een groot netwerk wordt tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van glasvezelverbindingen. Glasvezelverbindingen zijn zeer betrouwbaar en hebben een zeer grote capaciteit.

Protocollen
Voor het transport van data over een netwerk, wordt gebruik gemaakt van een zgn. protocol. Het protocol bepaalt hoe de bits en bytes worden getransporteerd en hoe ze door de computer moeten worden geïnterpreteerd. Op RISC OS computers worden verschillende protocollen door elkaar gebruikt. Afhankelijk van de toepassing kan gekozen worden voor één of meer van deze protocollen. Enkele veel gebruikte protocollen zijn:
 
 • TCP/IP
 • Acorn Access
 • LanManager
 • AppleTalk
 • NetBios/NetBeui
 • IPX/Novell Netware
 • Sun NFS

Netwerkkaarten
Voor RISC OS computers is er een groot aantal verschillende netwerkkaarten beschikbaar. Omdat elke kaart zijn eigen specifieke voor- en nadelen heeft hebben leggen we hieronder de voornaamste verschillen uit.
 
 • Podule kaarten
  Acorn computers (A5000, A7000, Risc PC) kunnen worden voorzien van uitbreidingskaarten, de zgn. Podules. De aanduiding Podule is een samenvoeging van Peripheral en Module en geeft aan dat het hier gaat om een typische Acorn uitbreidingskaart. In de oudere Acorn computers (Archimedes, A4000, A5000) is deze bus 16 bits breed. Bij de latere computers (A7000, Risc PC) is ook 32-bits datatransport mogelijk, hetgeen uiteraard meer snelheid oplevert. Bij de keuze van een netwerkkaart is het van belang te controleren of deze geschikt is voor uw type computer.

 • NIC-slot kaarten
  Moderne Acorn computers (A7000 en Risc PC) zijn voorzien van een apart netwerkslot. Dit is een kleine uitbreidingskaart, speciaal voor een netwerkkaart. Deze bus is altijd 16-bits breed en wordt aangeduid met NIC-slot (NIC: Network Interface Card). Wie een A7000 of Risc PC heeft maakt meestal gebruik van een NIC kaart, omdat de normale uitbreidingsslots (Podules) dan vrij blijven voor andere toepassingen. Bedenkt echter wel dat Podules in sommige gevallen sneller kunnen zijn dan een NIC kaart.

 • 10base2 kaarten
  In het verleden werd meestal gebruik gemaakt van 10base2 kaarten. Deze kaarten zijn voorzien van een BNC aansluiting en zijn alleen geschikt voor coax netwerken. Van dergelijke kaarten was zowel een Podule als een NIC uitvoering leverbaar. Tegenwoordig worden 10base2 kaarten vrijwel niet meer bedrijfsmatig toegepast, maar wie ze 2e hands op de kop weet te tikken, kan er een aardig huis-netwerk mee maken.

 • 10baseT kaarten
  De modernere 10baseT netwerken worden veelvuldig toegepast en kunnen tegenwoordig in vrijwel elk bestaand netwerk worden ingepast. De snelheid is 10 Mbit/s en er wordt gebruik gemaakt van UTP bekabeling (Cat-5) en RJ-45 connectoren.
   EtherLan 601 16-bits NIC kaart van i-cubed

 • 10base2/10base2 kaarten
  Wie afwisselend gebruik moet maken van coax en UTP netwerken, kan het best kiezen voor een gecombineerde 10base2/10baseT kaart (vaak ook Combo-kaart) genoemd. Deze kaarten waren in het verleden vrij populair vanwege het feit dat beide typen netwerken ongeveer even vaak voorkwamen, maar tegenwoordig wordt vrijwel alleen nog gebruik gemaakt van UTP netwerken, waardoor men beter gebruik kan maken van een van de onderstaande (goedkopere) kaarten.
   EtherLan 602 16-bits NIC combo-kaart van i-cubed

 • 10/100baseT kaarten
  De laatste ontwikkeling op dit gebied is een gecombineerde 10/100baseT kaart, die geschikt is voor zowel 10 Mbit/s als 100 Mbit/s netwerken. Deze kaart kan worden gebruikt op een HUB (meestal 10 Mbit/s), maar ook op een netwerk dat is voorzien van snelle Switches en geschikt is voor 100 Mbit/s. Door gebruik te maken van moderne componenten zijn deze kaarten vaak goedkoper dan hun voorgangers. 10/100baseT kaarten zijn leverbaar als Podule en als NIC-kaart.
   10/100baseT 32-bit Podule van Castle
   10/100baseT 16-bit NIC-slot kaart van Simtec

Samenvatting
Oudere coax netwerken (10base2) worden aangeduid met:
 • Coax (genoemd naar het type kabel)
 • BNC (genoemd naar het type plug)
 • 10Base2
 • Thin-wire Ethernet

Moderne UTP netweken (10/100baseT) worden aangeduid met:
 • UTP (Unshielded Twisted Pair)
 • STP (Shielded Twisted Pair)
 • RJ45 (genoemd naar het type plug)
 • Twisted Pair
 • 10baseT
 • 100baseT

 
Any links shown in red are currently unavailable. X-Ample Technology BV.
Last changed: Saturday, 07 September 2002 - 08:15 CET.
Click for homepage