Logo (click for homepage)
KIX Postcode font voor RISC OS
Speciaal voor het sneller en beter sorteren van de post heeft PTT Post eind 1998 een nieuw soort barcode ingevoerd, de zogenaamde KIX. KIX staat voor KlantIndeX en is gebaseerd op een soortgelijk systeem dat in Groot Britannië in gebruik is onder de naam Royal Mail 4 State Code.

PTT Post geeft op een speciale website uitgebreide technische informatie over dit barcode systeem en levert daar tevens de benodigde fonts bij. Helaas zijn deze fonts, zoals gebruikelijk, alleen in PC en Mac formaat beschikbaar. Om het KIX font ook voor RISC OS gebruikers beschikbaar te maken, hebben we op deze pagina enkele handige links en downloads opgenomen.

Hoe is het font omgezet voor gebruik onder RISC OS?
In de download zijn twee fonts opgenomen. Deze zijn ieder op een andere manier aangemaakt, maar leveren in principe hetzelfde resultaat op.

 • KIX.(Regular)
  Dit is het originele font zoals dit door de PTT beschikbaar is gesteld. We hebben in dit geval gekozen voor het Macintosh formaat omdat we dit gemakkelijk kunnen uitpakken op onze Apple PowerBook. Het resultaat is een Adobe Type 1 file van hoge kwaliteit. Deze Type 1 file werd vervolgens met het programma Type1Translator van EFF omgezet naar een RISC OS font.

 • KIX.LowProfile
  Het font is door Henri Derksen met de hand samengesteld en vervolgens door deverse mensen nabewerkt. Het font is getest door de PTT en wordt o.a. gebruikt voor de verzending van post door de Big Ben Club.
N.B.: Omzetten van het originele font met !T1ToFont werkte niet goed; op het scherm worden de fonts correct weergegeven, maar bij het printen in PostScript levert dit een Fatal Error op.

Welk font moet ik gebruiken
Het maakt in principe niet uit welk van de twee fonts gebruikt wordt, zolang de juiste afmetingen maar worden gerealiseerd. Het originele font (KIX.Regular) is zodanig gedimensioneerd dat deze bij afdrukken in 8pt en 10pt de juiste afmetingen oplevert voor de PTT. Nadeel van deze methode is dat de letters veel hoger zijn dan bij 8 of 10pt gebruikelijk is en dat is lastig voor de meeste DTP pakketten.

Het font KIX.LowProfile is zodanig gemaakt dat het dezelfde hoogte heeft als de gekozen lettergrootte. Om de juiste hoogte voor de PTT te krijgen dient een letterhoogte van 14pt te worden gekozen.

Afmetingen
Voor de exacte technische eisen die gesteld worden aan de afmetingen en kleur van de KIX Barcode wordt verwezen naar de PTT site (zie onderstaande link). In principe komt het erop neer dat het gekozen font op de juiste grootte moet worden afgedrukt (10pt voor KIX.Regular en 14pt voor KIX.LowProfile). De streepjescode moet boven of onder het adresblok worden afgedrukt op een afstand van ten minste 2mm en ten hoogste 15mm. Het resultaat ziet er dan bijvoorbeeld zó uit:
De kleur waarin de streepjescode is afgedrukt, dient ten minste een reflectiewaarde van 50% te hebben t.o.v. de achtergrond. In de meeste gevallen zal gebruik worden gemaakt van zwarte inkt op een witte ondergrond, hetgeen natuurlijk altijd het beste werkt.

Samenstelling
De samenstelling van de barcode is eenvoudig, maar er kunnen zich enkele uitzonderingen voordoen waardoor het noodzakelijk is evt. software vooraf goed te testen. In principe wordt de code opgebouwd uit de postcode gevolgd door het huisnummer. Bij een postbus wordt de postcode uiteraard gevolgd door het postbusnummer. Eventuele toevoegingen aan het nummer (bijvoorbeeld 'A' of 'Achter') moeten worden gescheiden door een spatie. Omdat het KIX font slechts bestaat uit de letters A-Z en de cijfers 0-9 kennen we echter geen spatie en wordt deze vervangen door de letter X. De maximale lengte voor de barcode is 18 tekens. In de onderstaande tabel zijn alle mogelijkheden opgenomen.

Adres Postcode Plaats KIX Opmerking
Dorsvlegel 10 3224 BC Hellevoetsluis 3224BC10 -
Havendijk 41 6776 AE Postdam 6776AE41 -
Havendijk 41-A 6776 AE Postdam 6776AE41XA -
Havendijk 41-3b 6776 AE Postdam 6776AE41X3B -
Havendijk 41-45 6776 AE Postdam 6776AE41X45 -
Havendijk 156 huis 1230 AA Postdam 1230AA156XHUIS -
Plein 1913 4 1232 BC Postdam 1232BC4 -
Amstelkade AB 1012 BS Amsterdam 1012BSXAB Woonboot
Postbus 77 5340 AB Oss 5340AB77 Postbus
Antwoordnumer 10000 5340AA Oss 5340AA10000 Antwoordnummer
Download
  KIX Font (8KB ZIP file)
  Dit is de complete set, bestaande uit KIX.Regular en KIX.LowProfile zoals in de bovenstaande tekst beschreven.
  KIX Font van Henri Derksen (70KB ZIP file)
  Dit is het KIX font dat handmatig door Henri Derksen is samengesteld (in de bovenstaande tekst heet dit KIX.LowProfile) vergezeld van het artikel dat Henri destijds over dit onderwerp heeft gepubliceerd in het blad Asterisk.
Links
Any links shown in red are currently unavailable. X-Ample Technology BV.
Last changed: Tuesday, 25 June 2002 - 00:11 CET.
Click for homepage