Home
RISC OS
Contact
Links
Crypto
Enigma-E
MediX
Logo (click for homepage)
De Euro
Sinds 1 januari 2002 is de Euro het officiële wettige betaalmiddel in Nederland en een groot aantal andere europese landen. Aangezien voor de euro een speciaal (nieuw) symbool is ontworpen, levert dit natuurlijk problemen op voor computers, besturingssystemen en software.

Ook voor RISC OS gebruikers kunnen enkele aanpassingen noodzakelijk zijn. Beschikt u over RISC OS 4, dan is de Euro reeds standaard opgenomen in het besturingssysteem en is het teken in de bestaande fonts (lettertypen) opgenomen. Voor gebruikers van oudere versies van het OS ligt de zaak wat ingewikkelder. Bovendien zijn vrijwel alle bestaande lettertypen standaard niet voorzien van het Euro-teken.
  
Euro symbol

 
Contents of this page

Nieuwe fonts
Wie nu nieuwe fonts aanschaft doet er verstandig aan vooraf te controleren of dat font is voorzien van het Euro-teken. Alle fonts die geleverd worden door EFF en iSV zijn standaard voorzien van het officiële Euro-teken op de officiële RISC OS plaats. Let hierbij goed op het feit dat onder RISC OS twee officiële plaatsen voor het eurosymbool zijn vastgelegd. Eén voor de font-specifieke versie (128) en één voor het officiŽle eurosymbool (164).
 
Bestaande fonts
Bestaande fonts zijn als regel niet voorzien van het Euro-teken. U heeft nu in principe vier mogelijke oplossingen:
 • U schaft nieuwe fonts aan (bijv. van EFF)
 • U past de fonts zelf aan met een Font-editor
 • U gebruikt een los font waarin het Euro-teken is opgenomen (bijv. Euro of Currency)
 • U plaatst het Euro-teken als een afbeelding (bijv. Draw) in het document

 
Download
  Euro font (18KB ZIP file)
  Een symbol font met het Euro-teken onder de toetsen voor andere geld symbolen, zoals Pond en Dollar. Het font is beschikbaar in diverse gewichten als mono spaced, sans serif en serif.
  Currency font (123KB ZIP file)
  Een speciaal symbol font met alle bekende geld symbolen, zoals Euro, Dollar, Pond, Yen, etc.
  Euro draw (1KB ZIP file)
  Het Euro-teken als draw file. Geschikt voor vrijwel alle grafische RISC OS software en van zeer goede kwaliteit. Dit is het officiële Euro-teken, zoals dat door de Nederlandse bank beschikbaar is gesteld.
Ontwerpregels
Euro design
   Natuurlijk kunt u ook zelf het Euro-teken aan bestaande fonts toevoegen. Bedenk echter wel dat het teken, vooral bij gebruik in officiële documenten, aan bepaalde ontwerpeisen moet voldoen. De hiernaast afgebeelde tekening kan hierbij als leidraad worden gebruikt.
Euro lineup

 

 
Wat is de officiële plaats voor het Euro-teken in een font?
Alle standaard fonts bestaan uit maximaal 256 letters en tekens. Deze beperking wordt veroorzaakt doordat teksten altijd in een 8-bit formaat worden opgeslagen, waardoor 256) mogelijkheden bestaan. We spreken in de praktijk meestal van de ASCII standaard. Alle hoofd- en kleine letters en cijfers zijn vastgelegd tussen 32 en 127 en zijn voor vrijwel alle computers gelijk. Het probleem ontstaat bij het vastleggen van de bijzondere letters en tekens, zoals ë, ç en ©. Deze worden in de ASCII tabel opgenomen tussen 128 en 255, maar helaas is dit voor bijna alle PC's verschillend. Apple heeft een geheel eigen ASCII set, terwijl Microsoft (uiteraard) weer een geheel eigen standaard heeft. Acorn (en daarmee ook RISC OS) heeft zich geconformeerd aan de ISO Latin 1 standaard, die tegenwoordig steeds meer ingang vindt, vooral door het toenemende gebruik van Internet.

 • 128, RISC OS, font-specifieke versie (tevens euroteken onder Windows)
 • 136, Bij sommige fonts zit hier het Euroteken.
 • 164, RISC OS, font-onafhankelijke versie, was Currency sign (tevens euroteken onder MacOS)
 • U+20AC, In unicode is positie U+20AC gereserveerd voor het Euro-teken (Euro Currency sign op U+20A0).

Doordat het lange tijd heeft geduurd voordat precies duidelijk werd welke plaats voor het Euro-teken moest worden gereserveerd, zijn inmiddels verschillende fonts in omloop. Vooral in fonts die zijn geconverteerd van PC's of Mac's kan het teken zich op een andere plaats bevinden (positie 128, 136 of 164).

Intikken van het Euro-teken
Invoer van het Euro-teken is eenvoudig en kan op verschillende manieren. Stel als eerste vast op welke plaats in de tabel het Euro-teken zich bevindt. Dit kan bijvoorbeeld via het programma !Chars dat zich in Apps bevindt. Of via !CharSel, onze eigen variant hierop. Als u gebruik maakt van AltKeys gebruikt u de lettercombinatie EU, waarbij u via een configuratie commando kunt vastleggen welke ASCII code aan die combinatie gekoppeld is.

 • Gebruik !Chars
 • Gebruik !CharSel
 • Gebruik de AltKeys module en tik: Alt E U
 • Houdt Alt ingedrukt en tik: 128 (of 164)
Links

Any links shown in red are currently unavailable. © X-Ample Technology BV.
Last changed: Monday, 24 June 2002 - 23:46 CET.
Click for homepage